گواهینامه ها

واحد تولیدی (شرکت پیشگامان آوا صنعت شمال.سهامی خاص) تولید کننده محصولات  لنت ترمز کفشکی محور چرخ های عقب خودرو به شماره ثبت ۱۲۲۷۳

پروانه تولید به شماره:۷۶۰۵۳۳۴

و کد شناسائی کالا به شماره:۳۴۳۰۴۱۲۴۷۷

دارای ایران کد برای تمامی محصولات به شماره:۴۰۶۱۵۲۰۰۲۰۲۱۰۰۰۳

و پروانه استاندارد ملی به شماره:8388880005

برند تجاری ثبت شده با نام آوا لنت و علامت به شماره:۴۰۴۰۲۶